View Cart0 items / $0.00

NB-JIG Trucker (solid crown)

$21.99
NB-JIG Trucker (solid crown)

NB Jig Trucker, 5 - panel, flat brim, high profile 4" crown, hard buckram, matching adjustable snap

NFC#NB60-CHRC/B
NFC#NB60-BRN/W
NFC#NB60-BLK/B
NFC#NB60-RED/R